KHUNG THỜI GIAN ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018

KHUNG THỜI GIAN ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017-2018

 1. Học kỳ I (14/8/2017 - 13/01/2018): 22 tuần.

- Sinh hoạt công dân đầu năm: 1 tuần (14/8 - 18/8/2017), viết bài thu hoạch ngày 19/8/2017. Từ 14/8 - 18/8/2017, Trường tổ chức thi bổ sung học kỳ trước cho sinh viên vắng thi có phép.

- Thời gian dạy và học: 20 tuần (21/8/2017 - 05/01/2018). Sau buổi học cuối cùng của mỗi học phần từ 3 tuần đến 1 tháng, các khoa/bộ môn dành 1 buổi để tổ chức thi kết thúc học phần. Thời gian tổ chức thi tập trung cuối học kỳ: 1 tuần (08/01 - 12/01/2017).  

- Sinh viên năm thứ nhất học giáo dục quốc phòng: 1 tháng, từ ngày 08/01/2018 - 03/02/2018.

- Bình bầu rèn luyện: ngày 13/01/2018.

- Những ngày nghỉ Lễ:

+ Quốc khánh: ngày 02/9/2017 (Thứ Bảy), nghỉ bù ngày 04/9/2017 (Thứ Hai).

+ Khai giảng khóa học, năm học mới: buổi sáng ngày 05/9/2017 (Thứ Ba).

+ Ngày Nhà giáo Việt Nam: ngày 20/11/2017 (Thứ Hai).

+ Tết Dương lịch: ngày 01/01/2018 (Thứ Hai)

  1. Học kỳ II (15/01/2018 - 30/6/2018): 24 tuần.

- Sinh hoạt đầu học kỳ: ngày 15/01/2018 (Thứ Hai).

- Thời gian dạy và học: 20 tuần (16/01/2018 - 22/6/2018). Sau buổi học cuối cùng của mỗi học phần từ 3 tuần đến 1 tháng, các khoa/bộ môn dành 1 buổi để tổ chức thi kết thúc học phần. Thời gian tổ chức thi tập trung cuối học kỳ: 1 tuần (25/6 - 29/6/2017).

- Bình bầu rèn luyện học kỳ II: ngày 30/6/2018.

- Những ngày nghỉ Lễ:

+ Tết Nguyên Đán: từ ngày 03/02/2018 (18/12 Âm lịch) đến 25/02/2018 (10/01 Âm lịch).

+ Kỷ niệm Thành lập Đoàn TNCS HCM: ngày 24/3/2018 (Thứ Bảy).

+ Giỗ tổ Hùng Vương: ngày 25/4/2018 (Thứ Tư).

+ Giải phóng Miền Nam, Quốc tế lao động: ngày 30/4 - 01/5/2018 (Thứ Hai, Thứ Ba).

+ Nghỉ Hè: từ ngày 01/7/2018 đến ngày 12/8/2018.

  1. Học kỳ hè (dành cho các đối tượng: sinh viên học vượt/học chậm tiến độ/học lại lớp riêng).

Thời gian và điều kiện mở lớp học: 6 tuần, từ ngày 02/7/2018 đến ngày 11/8/2018, với điều kiện số lượng sinh viên đăng ký học đảm bảo sĩ số tối thiểu (40 sinh viên/lớp học phần). Trường hợp đặc biệt số lượng ít hơn mức tối thiểu phải có ý kiến của Hiệu trưởng.

 * Các Khoa, Bộ môn và các Phòng liên quan lưu ý:

- Lập kế hoạch hoạt động đào tạo theo khung thời gian trên.

- Thực hiện đúng kế hoạch tổ chức đào tạo từng học kỳ.

- Các lớp có chương trình thực tập giữa khóa hoặc thực tập tốt nghiệp, phải tổ chức cho sinh viên thi kết thúc các học phần đã học trong học kỳ trước khi đi thực tập.                                           

                                                                                   Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2017

                  HIỆU TRƯỞNG                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

                        Duyệt                                                                        Lập kế hoạch

                                                                                                          

                                

                                

                 Nguyễn Thế Dũng                                                           Nguyễn Thanh Tùng