Quy định về việc bố trí dạy và học năm học 2017-2018 tại hai cơ sở đào tạo

QUY ĐỊNH

Về việc bố trí dạy và học năm học 2017-2018 tại hai cơ sở đào tạo

 

Kính gửi: - Các Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm, Ban ĐTBDNH;

                 - BCS các lớp Cao học;

                 - BCS các lớp đại học hệ Vừa làm vừa học;

                 - BCS các lớp Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy.                

 

          Nhà trường bố trí các loại hình đào tạo; các khoa, bộ môn giảng dạy và học tập tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2, năm học 2017-2018 như sau:

  1. Dạy và học tại Cơ sở 1 (51 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q2, TP.HCM).

- Khoa Tại chức (235 học viên);

- Khoa Sau đại học (116 học viên);

- Khoa Quản lý Văn hóa, nghệ thuật (741 sinh viên Đại học, Cao đẳng);

- Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số (129 sinh viên Đại học);

- Khoa Di sản văn hóa (147 sinh viên Đại học);

- Các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (nếu có);

Tổng số: 1368 sinh viên và học viên.

  1. Dạy và học tại Cơ sở 2 (288 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Q9, TP.HCM).

- Khoa Thư viện Thông tin (248 sinh viên Đại học, Cao đẳng);

- Khoa Du lịch (743 sinh viên Đại học, Cao đẳng);

- Khoa Xuất bản (277 sinh viên Đại học, Cao đẳng);

- Khoa Văn hóa học (165 sinh viên Đại học);

- Bộ môn Truyền thông (262 sinh viên Đại học).

Tổng số: 1695 sinh viên.

 

 

   HIỆU TRƯỞNG

        (đã ký)

 

 

Nguyễn Thế Dũng